Duurzaamheid

Bij Aigremont houden we bij het vervaardigen van onze producten altijd rekening met het milieu. We zetten ons dan ook actief in voor diverse initiatieven ten voordele van het milieu en van de samenleving in ruimere zin.

In 2005 al waren we mogelijk de eerste margarinefabriek ter wereld die produceerde op basis van hernieuwbare energie. Onze warmtekrachtkoppelingscentrale levert ons voldoende energie om onze verwarmings- en elektriciteitsbehoeften bijna volledig te dekken. Daarnaast blijven we ook investeren in onze productie-uitrusting en onze transportmiddelen, om altijd te kunnen werken met modern en energie-efficiënt materiaal.

In 2011 waren we het eerste Belgische bedrijf dat een RSPO-certificaat behaalde. Dat betekent dat we in staat zijn om onze producten te vervaardigen op basis van duurzame palmolie. De vraagtekens rond de duurzaamheid van palmolie en de ontbossing die ermee gepaard gaat, hebben ons ertoe aangezet om ons ook nog op 2 andere fronten te engageren.

Durabilite

Op sectoraal vlak ligt Aigremont aan de basis van de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie. We hebben andere bedrijven uit de voedingssector, beroepsverenigingen en niet-gouvernementele organisaties uitgenodigd om samen te streven naar een gemeenschappelijk doel: het uitsluitend gebruik van duurzame palmolie. Philippe Thiry is trouwens vandaag nog altijd de voorzitter van deze vereniging.

Individueel hebben we ons als bedrijf ook aangesloten bij de NGO Planète-Urgence om samen in Indonesië een herbebossingsprogramma op te starten, “ReForest” genaamd. We beschikken uiteraard maar over de financiële middelen van een middelgroot bedrijf, en de uitdaging van de herbebossing in die regio’s is reusachtig, maar toch zijn we van mening dat ook dit soort initiatief kan helpen in de strijd voor de bescherming van onze planeet.

Bij Aigremont vinden we het belangrijk om goede producten te maken, maar we willen dat ook op een verantwoorde manier doen!

Green Energy

Green Energy

RSPO

rspo

ReForest

ReForest

BASP

Baspo

FAQ

FAQ