Cogeneratie

Aigremont nv zet zich al geruime tijd in voor de bescherming van ons leefmilieu. Dat gebeurt onder meer via de sectorakkoorden van FEVIA. Verder verbindt het bedrijf zich ertoe om in het kader van het Kyoto-protocol de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

Onder impuls van Philippe Thiry, eigenaar en afgevaardigd bestuurder, investeerde Aigremont in een warmtekrachtkoppelingsinstallatie op basis van hernieuwbare energie. Sinds de zomer van 2005 voorziet deze installatie in nagenoeg onze volledige warmte- en elektriciteitsbehoeften.

Onze wkk-installatie is een buitenbeentje omdat ze werkt op basis van dierlijke of plantaardige oliën en vetten. Ze beschikt ook over alle systemen voor de afvang en zuivering van gassen die nodig zijn om te voldoen aan de normen inzake de uitstoot van vervuilende stoffen, zoals die opgelegd worden door het Waalse Gewest.

Om onze inspanningen op dit vlak wat meer in de verf te zetten, creëerde Aigremont het “Green Energy”-logo. De meeste van onze producten dragen sindsdien dit label.

De warmtekrachtkoppelingsinstallatie van Aigremont is dankzij haar werkingsmethode de ideale oplossing voor een onderneming die tegelijk in haar eigen energiebehoeften wil voorzien en werk wil maken van een beter leefmilieu.

Green Energy2