ReForest

Heel wat spelers uit de Europese agrovoedingssector hebben zich ertoe verbonden om binnenkort uitsluitend nog gecertificeerde duurzame palmolie (RSPO-label) aan te kopen.

Dat is een belangrijke en noodzakelijke stap in de strijd tegen de ontbossing in de producerende landen. Maar Aigremont wil nog meer doen en blijft dan ook niet bij de pakken zitten!

Al sinds 2005 voorziet onze warmtekrachtkoppelingscentrale op basis van hernieuwbare energie in onze volledige behoefte aan warmte en elektriciteit…

Al sinds 2010 kunnen wij als 1ste margarinefabriek in Europa producten aanbieden met RSPO-duurzaamheidslabel (Roundtable on Sustainable Palm Oil)…

In 2011 brachten wij als eerste Europese bedrijf een product op de markt op basis van 100% “Segregated” gecertificeerde palmolie, tot op heden nog altijd het hoogste RSPO-certificatieniveau op de markt…

In 2013 droegen we actief bij aan de oprichting van de “Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie”, een organisatie waarvan onze afgevaardigd bestuurder Philippe Thiry vandaag nog altijd de voorzitter is…

En net zoals heel wat andere bedrijven in onze sector, en zoals veel klanten en leveranciers die zich er de voorbije maanden ook toe verbonden hebben om nog beter traceerbare duurzame palmolie te gaan gebruiken, is het ook onze ambitie om uitsluitend te werken met grondstoffen waarmee gegarandeerd geen ontbossing gemoeid is … zodra die garantie ook daadwerkelijk over de hele toeleveringsketen geboden kan worden.

ReForest_3
ReForest_1

Door de complexe structuur van de toeleveringsketen, zou het in kaart brengen van de “Zero Deforestation”-gebieden evenwel nog maanden tot jaren kunnen aanslepen alvorens het echt waterdicht is. Als bedrijf dat verantwoord ondernemen hoog in het vaandel voert, en dat al doet sinds onze oprichting in 1934, willen we daar niet op wachten en nu al concrete stappen ondernemen om de ontbossing actief een halt toe te roepen.

We zijn dan ook trots op onze samenwerking met de niet-gouvernementele organisatie “Planète-Urgence”. Samen met deze ngo steunen we een specifieke herbebossingsactie in Indonesië, ’s werelds grootste palmolieproducent. Sinds 2015 draagt Aigremont financieel bij aan de aanplanting van minstens 10.000 bomen om de Mahakam-rivierdelta in Oost Kalimantan, één van de provincies van het Indonesische gedeelte van het eiland Borneo, opnieuw te bebossen.

Het globale project wil het ecosysteem in de Mahakam-delta herstellen maar ook de plaatselijke gemeenschappen in staat stellen er economische activiteiten uit te bouwen die verzoenbaar zijn met het behoud van hun leefomgeving.

De actie van Planète-Urgence, met de specifieke steun van Aigremont, beoogt zowel de herbebossing als de bescherming van de bestaande bossen en ecosystemen in de mangroves. Daarbij wil men ook de duurzame ontwikkeling van de lokale economie ondersteunen door maatregelen in te voeren om plaatselijke gemeenschappen te helpen zich aan te passen aan de impact van de klimaatsverandering.

Het project focust in het bijzonder op:

  • via het herstel van de mangrovebossen de plaatselijke gemeenschappen minder gevoelig maken voor de effecten van de kusterosie, de stijging van het zeewaterniveau en de aantasting van het milieu;
  • via de ontwikkeling en ondersteuning van duurzame aquacultuursystemen en visverwerkende activiteiten de sociale en economische veerkracht van de lokale gemeenschappenverhogen.

Zoals hierboven al aangehaald, doet dit concrete initiatief geen afbreuk aan ons voornemen om zo snel mogelijk te werken met grondstoffen die gegarandeerd niets met ontbossing te maken hebben. In die context maken we er momenteel samen met onze leveranciers werk van om, naast het RSPO-label dat al bepaalde garanties biedt op het vlak van milieu, de palmolie die bij ons geleverd wordt voor 100% te kunnen traceren. We willen immers actief bijdragen tot de verdere verbetering van het RSPO-systeem en mogelijk fungeren als inspiratiebron voor de hele agrovoedingssector.

Deze inspanning voor herbebossing, die wij samen met Planète-Urgence leveren, maakt dus integraal deel uit van onze bedrijfsfilosofie en onze globale inzet voor de bescherming van onze planeet. Net zoals dat ook het geval was voor onze wkk-centrale, zal de concrete realisatie van deze ambitie wellicht meerdere jaren in beslag nemen.

ReForest_2