Green energy

Sinds lange tijd bewust van de bescherming van ons leefmilieu, de s.a. Aigremont n.v. is , in zijn sector, een ware drijfkracht om het broeikasteffect te beperken.

Al sinds 2005, onder impuls van Philippe Thiry, eigenaar en afgevaardigd bestuurder, de s.a. Aigremont n.v. investeerde in een warmtekrachtcentrale met hernieuwbare energie. Deze réalisatie onderscheide zich van andere bestaande installaties gezien zij werkte op basis van dierlijke of plantaardeige vetten.

De warmtekrachtcentrale van de s. a. Aigremont n.v. was, door haar werkingsmethode, de ideale oplossing voor een bedrijf dat bezorgd is om de kwaliteit te bewaren van haar leefmilieu dit alles met het oog op het verzekeren van haar autonome energievorziening.

Om onze inspanningen op dit vlak wat meer in de verf te zetten, creëerde Aigremont het “Green Energy”-logo. De meeste van onze producten dragen sindsdien dit label.

Nu 10 jaar later was het noodzakelijk te herinvesteren op het gebied van hernieuwbare energie en onze energievoorziening een nieuwe elan te geven om nog performanter en moderner te zijn . Vandaar dat het idee gekomen is om het volledige dak van het opslagmagazijn, welk zich in een ideale positie bevindt voor dit type installatie, te bedekken met zonnepanelen.

Deze nieuwe installatie, operationeel sinds décember 2017, laat ons toe onze energetische onafhankelijkheid te bewaren en om onze nog steeds ambitieuze objectieven, in het kader van het algemeen leefmilieu, te behouden. Het is dus nog voor vele jaren dat Aigremont de weg vervolgt van de duurzaamheid!

Green Energy2