BASP

BaspoBinnen onze sector ligt Aigremont aan de basis van de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie. We hebben andere bedrijven uit de voedingssector, beroepsverenigingen en niet-gouvernementele organisaties uitgenodigd om samen toe te werken naar een gemeenschappelijk doel: het uitsluitend gebruik van duurzame palmolie. Philippe Thiry, onze gedelegeerd bestuurder, is vandaag trouwens nog altijd de voorzitter van deze vereniging.

De leden van de Alliantie hebben zich geëngageerd om een Handvest na te leven dat in 2014 werd opgesteld en waarvan de belangrijkste elementen hierna worden uiteengezet.

 De Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie wil op een betekenisvolle manier bijdragen tot de promotie en het gebruik van duurzame palmolie. De leden van de Alliantie verbinden zich ertoe om de Belgische markt om te vormen naar een markt van duurzame palmolie.

De leden van de Belgische Alliantie engageren zich om ervoor te zorgen dat tegen 2020 alle voedingsproducten die ze produceren waarin palmolie verwerkt zijn, die finaal bedoeld zijn voor de Belgische markt enkel en alleen maar duurzame palmolie bevatten. Een eerste stap is dat zij voor die producten tegen einde 2015 enkel en alleen RSPO gecertifieerde palmolie op de Belgische markt gebruiken.

De leden van de Belgische Alliantie engageren zich om tegen 2020 uitsluitend 100% duurzame palmolie te gebruiken voor hun producten die bestemd zijn voor de Belgische markt. De Alliantie steunt de Roundtable for Sustainable Palmoil (RSPO) en baseert haar engagement op deze standaard. De Alliantie erkent ook de waarde van andere certificatiesystemen zoals ISCC Plus, Rainforest Alliance en de Palm Oil Innovation Group.

De voedingsbedrijven die lid zijn van de Belgische Alliantie voor Duurzame Palmolie engageren zich om tegen 2020 deze criteria toe te passen op de palmolie die zij gebruiken voor hun producten die bestemd zijn voor de Belgische markt, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Een eerste stap is dat zij voor die producten tegen eind 2015 uitsluitend RSPO-gecertifieerde palmolie op de Belgische markt gebruiken. Daarenboven engageren zij zich om een bedrijfseigen actieprogramma op te stellen of acties te ondernemen, zodat zij effectief tegen 2020 de doelstelling voor duurzame palmolie kunnen bereiken.

 De federaties die lid zijn van de Belgische Alliantie moeten hun leden-bedrijven motiveren, sensibiliseren en informeren om de hierboven gestelde doelstellingen te bereiken. Een degelijke transformatie naar duurzame palmolie vereist een integrale aanpak, waarbij alle betrokken partijen, namelijk producenten, raffinaderijen, ngo’s, overheden, industriële gebruikers, verdelers en eindgebruikers gemobiliseerd worden om samen te werken en oplossingen te vinden voor eventuele obstakels voor het bereiken van de doelstellingen.

Het is duidelijk waar wij als onderneming voor gaan: we willen het pad naar een duurzame aanpak effenen en onze partners en klanten ertoe aanzetten om dit pad eveneens zo snel mogelijk te bewandelen. Meer info op www.duurzamepalmolie.be.