MEESTER-MARGARINEMAKER SINDS 1934

Aigremont nv is een zuiver familiebedrijf dat gespecialiseerd is in de vervaardiging van margarines en vetstoffen.
De expertise die we onze klanten aanreiken, is geworteld in een doorgedreven en stilaan 100-jarige kennis van ons vak, en ze steunt ook op een beleid van continue investeringen in geavanceerd materiaal. De kwaliteit en de technische eigenschappen van onze producten vormen, samen met de focus op een uitmuntende dienstverlening aan onze klanten, de grondslag voor een merkimago dat in onze hele sector erkenning krijgt.